وبلاگ

سفته کاغذی – فرایند کامل سفته کاغذی – 02191002108

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ admin ۰ دیدگاه

 در این بخش فرایندهای اصلی که از طریق سفته کاغذی انجام می شود توضیح داده شده است. در توصیف این فرایندها تأکیدات قانون تجارت نیز آمده است تا در بخش بعدی در فرایند جایگزین الکترونیکی هریک از این محدودیتها در نظر گرفته شود.فرایندهای حاکم بر سفته شامل لیست زیر است:  در ادامه این مقاله هریک از این فرایندها توضیح داده شده است. فرایند چاپ و توزیع و حسابداری سفته بر اساس آئیننامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور، سفارش چاپ سفته توسط اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی صادرشده و این اوراق تحت نظارت در چاپخانه دولتی ایران …

سفته الکترونیکی

سفته الکترونیکی چیست و چگونه در بهبود عملکرد تسهیلات و بانکها موثر است؟

۸ اسفند ۱۴۰۱ admin ۰ دیدگاه

⦁ مقدمهباب چهارم قانون تجارت به بحث برات، فته طلب (سفته) و چک می پردازد، در این قانون مواردی که باید در طراحی و اجرای در این بخش فرایند الکترونیکی طراحی شده بر اساس تحلیل ها و جلسات برگزار شده با اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت امور دارایی و اقتصادی ارائه خواهد شد. این راهکار نسبت به فرایند صدور سفته کاغذی علاوه بر حذف فرایندهای مربوط به چاپ، توزیع و بهره برداری در شیوه صدور سفته کاغذی ساده تر، باعث کاهش هزینه ها و افزایش امنیت همراه می باشد.⦁ ذی نفعان اصلیذی نفعان اصلی در فرایند سفته الکترونیکی به شرح ذیل …