وبلاگ

سفته الکترونیکی

سفته الکترونیکی چیست و چگونه در بهبود عملکرد تسهیلات و بانکها موثر است؟

۸ اسفند ۱۴۰۱ admin ۰ دیدگاه

⦁ مقدمهباب چهارم قانون تجارت به بحث برات، فته طلب (سفته) و چک می پردازد، در این قانون مواردی که باید در طراحی و اجرای در این بخش فرایند الکترونیکی طراحی شده بر اساس تحلیل ها و جلسات برگزار شده با اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت امور دارایی و اقتصادی ارائه خواهد شد. این راهکار نسبت به فرایند صدور سفته کاغذی علاوه بر حذف فرایندهای مربوط به چاپ، توزیع و بهره برداری در شیوه صدور سفته کاغذی ساده تر، باعث کاهش هزینه ها و افزایش امنیت همراه می باشد.⦁ ذی نفعان اصلیذی نفعان اصلی در فرایند سفته الکترونیکی به شرح ذیل …