وبلاگ

سفته کاغذی – فرایند کامل سفته کاغذی – 02191002108

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ admin ۰ دیدگاه

 در این بخش فرایندهای اصلی که از طریق سفته کاغذی انجام می شود توضیح داده شده است. در توصیف این فرایندها تأکیدات قانون تجارت نیز آمده است تا در بخش بعدی در فرایند جایگزین الکترونیکی هریک از این محدودیتها در نظر گرفته شود.فرایندهای حاکم بر سفته شامل لیست زیر است:  در ادامه این مقاله هریک از این فرایندها توضیح داده شده است. فرایند چاپ و توزیع و حسابداری سفته بر اساس آئیننامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور، سفارش چاپ سفته توسط اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی صادرشده و این اوراق تحت نظارت در چاپخانه دولتی ایران …

سفته و برات الکترونیکی

سفته و برات الکترونیکی چیست؟

۸ اسفند ۱۴۰۱ admin ۰ دیدگاه

در حال حاضر سند تجاری سفته و برات در قالب کاغذ، بر اساس نیاز جامعه و به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت چاپ و طی فرایندهای مشخصی در اختیار مردم قرار می گیرد. کلیه امور مربوط به صدور سفارش، بررسی و کنترل وجوه واریزی حاصل از فروش سفته و برات نیز ازجمله وظایف ابلاغ شده آن اداره کل است. اصالت و موارد امنیتی که هنگام چاپ کاغذی سفته و برات در نظر گرفته می شود باعث شده تا جعل این اسناد تجاری بسیار سخت شود. ازجمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: ⦁ استفاده انحصاری از کاغذ واترمارک ⦁ …